نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۹۹ مورد.

ندا آتش وحیدی

دانشیار
ادبیات فرانسه
ندا آتش وحیدی
دانشیار -
- ادبیات فرانسه

http://faculty.wtiau.ac.ir/atashvahidi/fa

ژاله ابراهیمی نژاد

استادیار
فیزیک
ژاله ابراهیمی نژاد
استادیار دکترای تخصصی
- فیزیک

http://faculty.wtiau.ac.ir/zhaleh-ebrahiminezhad/fa

مهدی احسانی

استادیار
عمران

رودابه اسحاق

استادیار
علوم و انسانی - آموزش زبان روسی
رودابه اسحاق
استادیار -
- علوم و انسانی - آموزش زبان روسی

http://faculty.wtiau.ac.ir/eshagh-roodabeh/fa

محدثه اسحق

مربی
فنی و مهندسی - برق
محدثه اسحق
مربی -
- فنی و مهندسی - برق

http://faculty.wtiau.ac.ir/eshagh-mohadeseh/fa

مهدی

مهدی اسلامی

استادیار
برق
مهدی اسلامی
استادیار دکترای تخصصی
- برق

http://faculty.wtiau.ac.ir/mahdi-eslami/fa

وحید

وحید اسماعیلی

استادیار
صنایع

سید ابراهیم افجهء

استاد
فنی و مهندسی - برق
سید ابراهیم افجهء
استاد -
- فنی و مهندسی - برق

http://faculty.wtiau.ac.ir/afje-ebrahim/fa

طهمورث

طهمورث اقاجانی

استادیار
روانشناسی و مشاوره
طهمورث اقاجانی
استادیار -
- روانشناسی و مشاوره

http://faculty.wtiau.ac.ir/tahmores-aghajani/fa

کبریا اقبالی

دانشیار
تربیت بدنی

محبوبه امانی

استادیار
معماری