نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۰۵ مورد.

ژاله ابراهیمی نژاد

استادیار
فیزیک
ژاله ابراهیمی نژاد
استادیار دکترای تخصصی
- فیزیک

http://faculty.wtiau.ac.ir/zhaleh-ebrahiminezhad/fa

مهدی احسانی

استادیار
عمران

رودابه اسحاق

استادیار
علوم و انسانی - آموزش زبان روسی
رودابه اسحاق
استادیار -
- علوم و انسانی - آموزش زبان روسی

http://faculty.wtiau.ac.ir/eshagh-roodabeh/fa

محدثه اسحق

مربی
فنی و مهندسی - برق
محدثه اسحق
مربی -
- فنی و مهندسی - برق

http://faculty.wtiau.ac.ir/eshagh-mohadeseh/fa

مهدی

مهدی اسلامی

استادیار
برق
مهدی اسلامی
استادیار دکترای تخصصی
- برق

http://faculty.wtiau.ac.ir/mahdi-eslami/fa

وحید

وحید اسماعیلی

استادیار
صنایع

سید ابراهیم افجهء

استاد
فنی و مهندسی - برق
سید ابراهیم افجهء
استاد -
- فنی و مهندسی - برق

http://faculty.wtiau.ac.ir/afje-ebrahim/fa

محبوبه

محبوبه امانی

استادیار
معماری
محبوبه امانی
استادیار دکترای تخصصی
- معماری

http://faculty.wtiau.ac.ir/amani-mahboubeh/fa

مونا

مونا ایوبی

استادیار
صنایع
مونا ایوبی
استادیار دکترای تخصصی
- صنایع

http://faculty.wtiau.ac.ir/ayoubi-mona/fa

Google Scholar Scopus
پیمان

پیمان بابایی

استادیار
کامپیوتر