نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸۲ مورد.

ندا آتش وحیدی

دانشیار
ادبیات فرانسه
ندا آتش وحیدی
دانشیار -
- ادبیات فرانسه

http://faculty.wtiau.ac.ir/atashvahidi/fa

ژاله ابراهیمی نژاد

استادیار
فیزیک
ژاله ابراهیمی نژاد
استادیار دکترای تخصصی
- فیزیک

http://faculty.wtiau.ac.ir/zhaleh-ebrahiminezhad/fa

مهدی

مهدی اسلامی

استادیار
برق
مهدی اسلامی
استادیار دکترای تخصصی
- برق

http://faculty.wtiau.ac.ir/mahdi-eslami/fa

وحید

وحید اسماعیلی

استادیار
صنایع
طهمورث

طهمورث اقاجانی

استادیار
روانشناسی و مشاوره
طهمورث اقاجانی
استادیار -
- روانشناسی و مشاوره

http://faculty.wtiau.ac.ir/tahmores-aghajani/fa

کبریا اقبالی

دانشیار
تربیت بدنی
منوچهر

منوچهر امیر فیروزکوهی

استادیار
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
منوچهر امیر فیروزکوهی
استادیار -
- مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

http://faculty.wtiau.ac.ir/manoochehr-amirfiroozkohi/fa

محمود اوتادی

دانشیار
ریاضی

امیر ایازی

استادیار
عمران