وحید اسماعیلی
وحید اسماعیلی
استادیار صنایع

سوابق علمی

  • سوابق تدریس

مدرس تحقیق در عملیات برای دانشجویان کارشناسی – دانشکده راه‌آهن دانشگاه علم و صنعت ایران به مدت 2 سال

مدرس تحقیق در عملیات و تصمیم‌گیری برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی در دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت به مدت 1 ترم

مدرس مدعو دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب به مدت 3 سال

مدرس مدعو مرکز آموزش الکترونیک به مدت 2 سال

  • دروس تدریس شده

تحقیق در عملیات ( I و II) -  برنامه‏ ریزی ریاضی (عددصحیح، خطی پیشرفته و ...)

تئوری احتمال، آمار مهندسی

اقتصاد مهندسی،

کنترل موجودی و برنامه‌ریزی تولید

مدیریت زنجیره تامین و لجستیک (طراحی شبکه)

طرحریزی واحدهای صنعتی –طراحی سیستمهای صنعتی

تئوری صف

ارگونومی و مهندسی فاکتورهای انسانی- مدیریت ریسک و مدیریت بحران ( شامل روش‌ها و تکنیک‌های شناسایی، ارزیابی و اندازه‌گیری ریسک)

 اصول مدیریت ایمنی -حفاظت صنعتی

زبان عمومی و تخصصی برای مهندسی صنایع

کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع