وحید اسماعیلی
وحید اسماعیلی
استادیار صنایع

مهارتهای علمی و تخصصی

 • تحلیل داده

ایجاد گزارشات تحلیلی از داده‏ها به فراخور موضوع

 • مدلسازی ریاضی و بهینه‏ سازی

تئوری و کاربرد (برنامه‏ ریزی خطی، غیر خطی، غیر قطعی، عدد صحیح و ...)

تصمیم‏ گیری چندمعیاره

الگوریتم‏های فراابتکاری

 •  مدیریت زنجیره تامین

طراحی زنجیره تامین، سیستم‏های لجستیک و حمل و نقل

 • مدیریت بحران و مدیریت ریسک

مدلسازی ریسک، ارزیابی و مدیریت ریسک (بر پایه استاندارد ایزو 31000)

 • مدیریت عملیات و برنامه ‏ریزی تولید
 • تولید ناب، به‏ هنگام، تئوری محدودیت‏ها و ...

 • سیستم‏های پشتیبان تصمیم
 • مدیریت استراتژیک
 • مدیریت و بهبود فرایندهای کسب و کار
 • مدیریت پروژه
 • دانش برنامه‏ نویسی و ابزارهای مهندسی
 • استفاده از متلب، پایتون و R

 • مهارت‏های نرم ‏افزاری
 • مجموعه نرم افزارهای آفیس

  نرم‏افزارهای بهینه‏ سازی (GAMSو LINGO)

  سیستم اطلاعات جغرافیایی (ARCMAP)

  تحلیل‏های آماری (Minitab، Statistica،Mathcad)

  برنامه‏ ریزی و مدیریت پروژه (MSP)

  مدیریت و بهبود فرایندها (Aris، Visual Paradigm)

 • زبان خارجه
 • انگلیسی: پیشرفته

  عربی: مبتدی