وحید اسماعیلی
وحید اسماعیلی
استادیار صنایع

سوابق شخصی و تحصیلی

وحید اسماعیلی

دکتری مهندسی صنایع

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران غرب

ایمیل: esmaeili.v@wtiau.ac.ir, vahid.esmaeili@gmail.com

  • دکتری

دانشگاه: علم و صنعت ایران

رشته: مهندسی صنایع-مهندسی صنایع

عنوان رساله: مدل ریاضی یکپارچه غیرقطعی جهت فازهای آمادگی و واکنش در مدیریت زنجیره امداد (زلزله)

سال فارغ‏التحصیلی: 1392

  •  کارشناسی ارشد

دانشگاه: علم و صنعت ایران

رشته: مهندسی صنایع-مهندسی صنایع

عنوان پایان نامه: بررسی سیستم تولید CONWIP برای خطوط مونتاژ

سال فارغ‏التحصیلی: 1387

  • کارشناسی

دانشگاه: علم و صنعت ایران

رشته: مهندسی صنایع-ایمنی صنعتی

عنوان پروژه پایانی: برنامه‏ ریزی پیش از حادثه

سال فارغ‏ التحصیلی: 1384