پیمان ابراهیمی ناغانی
پیمان ابراهیمی ناغانی
مربی مکانیک

تالیف ها

 

کتب تالیف شده:

 

نام کتاب

ناشر

1

 

پمپ و پمپاژ کاربردی(چاپ پنجم) 

نشر نو آور

 

2

 

مرجع کاربردی طراحی استخر، سونا و جکوزی(چاپ چهارم)

نشر نو آور

 

3

 

بویلر های آب گرم و بخار صنعتی(چاپ دوم)

نشر نو آور

 

4

 

آزمون های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی(جلد اول- چاپ پنجم)

نشر نو آور

 

5

 

آزمون های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی(جلددوم- چاپ چهارم)

نشر نو آور

 

6

 

تاسیسات مکانیکی ویژه آزمون های نظام مهندسی(جلد سوم- چاپ سوم)

نشر نو آور

 

7

 

کلید واژه آزمون تاسیسات مکانیکی

نشر نو آور

 

8

 

طراحی و محاسبه تاسیسات مکانیکی با نرم افزار Design Builder

نشر نو آور

 

9

 

هندبوک کاربردهای تهویه مطبوع ASHRAE APLICATION

نشر نو آور

 

10

 

تاسیسات مکانیکی برای مهندسان عمران  و معمار

نشر نو آور                     

                      

 

11

 

                        طراحی سامانه های اطفاء حریق (آتش نشانی)

                    نشر نوآور