پیمان ابراهیمی ناغانی
پیمان ابراهیمی ناغانی
مربی مکانیک

تالیف ها

مجموعه کتب تالیف شده همراه با لینک کتاب: (ناشر: نوآور)

آزمون های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی

کتاب تشریح کامل سوالات آزمون‌ های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی جلد دوم (مجموعه آزمون‌های دوره‌ای)

آزمون های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی - سوالات طبقه بندی شده

کتاب تشریح سوالات طبقه‌بندی شده آزمون‌ های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی (جلد سوم)

کتاب آزمون های نظام مهندسی

کتاب شرح و درس آزمون‌ های نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی جلد اول

مرجع کاربردی طراحی استخر سونا جکوزی

کتاب مرجع کاربردی طراحی استخر،سونا و جکوزی

پمپ و پمپاژ کاربردی

کتاب پمپ و پمپاژ کاربردی

مرجع کاربردی بویلر های آب گرم و بخار صنعتی

کتاب مرجع کاربردی بویلرهای آب گرم و بخار صنعتی

طراحی و محاسبه بار تاسیسات مکانیکی

کتاب طراحی و محاسبه بار تاسیسات مکانیکی در Design Builder

هندبوک ASHRAE کاربردهای گرمایش سرمایش و تهویه مطبوع

کتاب هندبوک ASHRAE کاربردهای گرمایش سرمایش و تهویه مطبوع

کتاب طراحی و اجرای سامانه های محافظت ساختمان در مقابل حریق

کتاب طراحی و اجرای سامانه های محافظت ساختمان در مقابل حریق

کتاب روشهای تولید و توزیع برودت در سیستم‌های تهویه مطبوع

کتاب روشهای تولید و توزیع برودت در سیستم‌های تهویه مطبوع

کتاب راهنمای طراحی ASHRAE برای تاسیسات ساختمان‌های بلند مرتبه

کتاب راهنمای طراحی ASHRAE برای تاسیسات ساختمان‌های بلند مرتبه

کتاب تاسیسات مکانیکی ساختمان ویژه مهندسان معماری و عمران

کتاب تاسیسات مکانیکی ساختمان ویژه مهندسان معماری و عمران

بانک جامع سوالات و شرح و درس تاسیسات مکانیکی و برقی برای مهندسان معماری و عمران (ویژه آزمون نظام مهندسی)

بانک جامع سوالات و شرح و درس تاسیسات مکانیکی و برقی برای مهندسان معماری و عمران (ویژه آزمون نظام مهندسی)

کتاب راهنمای عملی کنترل سر و صدا و ارتعاشات در سیستم‌های سرمایش و گرمایش

کتاب راهنمای عملی کنترل سر و صدا و ارتعاشات در سیستم‌های سرمایش و گرمایش

کتاب هندبوک ASHRAE Fundamental مبانی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع

کتاب هندبوک ASHRAE Fundamental مبانی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع