پیمان ابراهیمی ناغانی
پیمان ابراهیمی ناغانی
مربی مکانیک

افتخارات

تقدیر و تشویق ها :                             

  • چهره شاخص نظام مهندسی استان البرز ، 92 
  • استاد نمونه آموزشکده سما تهران؛ 92 و 84 
  • دریافت تقدیرنامه از رئیس سازمان سماء (دانشگاه آزاد اسلامی) و ریاست آموزشکده سما تهران در خصوص راه اندازی دانشکده فنی و حرفه ای سما تهران-تهرانسر در سال های 95و93
  • استاد نمونه آموزشکده سما تهرانسر؛ 95
  • لوح تقدیر نظام مهندسی برتر استان البرز