پیمان ابراهیمی ناغانی
پیمان ابراهیمی ناغانی
مربی مکانیک

مهارتهای گذرانده شده

 

کارگاه های گذرانده شده:

نام دوره

سال

اتوکد مقدماتی و پیشرفته

78

CNC-I، CNC-II

78

ابزار شناسی مقدماتی و پیشرفته

78

آشنایی با استانداردهای ایزو 9000

78

PLC-I

79

روشهای طراحی و ساخت قید و بندها

80

برنامه نویسی و اپراتوری cnc زیمنس با کنترلرهای 810/840D

80

تلرانس های هندسی GD&T

81

SOLIDWORKS مقدماتی تا پیشرفته

82

Catiaمقدماتی تا پیشرفته

84

Failure mode &effects analysis

2005

Introduction to european foundation for quality management(EFQM)

2007

Submission providing based on EFQM excellence model

2007

Self assessment training course based on EFQM excellence model

2007

برنامه ریزی درسی و الگوهای تدوین طرح درس

88

 

مهارتهای برنامه نویسی و نرم افزاری:

نام مهارت

توضیحات

SOLIDWORKS

عالی

CATIA

عالی

AUTOCAD

عالی

 

دارای مدرک زبان انگلیسی MSRT