پیمان ابراهیمی ناغانی
پیمان ابراهیمی ناغانی
مربی مکانیک

سوابق شخصی و تحصیلی

 

 

مشخصات فردی

نام نام خانوادگی:پیمان ابراهیمی ناغانی                                                                                                                                             

 

  Email: peyman587@gmail.com

 

سوابق تحصیلی:

 

شهرمحل تحصیل

نام واحد آموزشی

مدت تحصیل

 

 

گرایش

 

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

تا

از

 

کرج

دانشگاه آزاد اسلامی کرج

77

72

حرارت و سیالات

مکانیک

لیسانس

 

تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

79

77

تبدیل انرژی

مکانیک

فوق لیسانس

 

بیرجند

 

دانشگاه سراسری بیرجند

ادامه دارد

1392

تبدیل انرژی

مکانیک

دکترا

 

کلید واژه ها: پیمان ابراهیمی ناغانی ابراهیمی