محمد حسین درویش
استادیار

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۵مدیریت صنعتیآزاد اسلامی
کارشناسی ارشد۱۳۸۷مدیریت صنعتی ( تحقیق در عملیات)علوم و تحقیقات
دکتری۱۳۹۶مدیریت صنعتی ( تولید و عملیات)علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده مدیریترئیس اداره پژوهشپیمانیتمام وقت۱

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

دانشجویی

ورزشی

 1. دبیر اجرایی همایش ملی اندیشه های نوین در تحول صنایع ایران با رویکرد مدیریت جهادی. ۲۰ اسفند ۹۳
 2. دبیر اجرایی و عضو کمیته علمی سمپوزیوم ملی اقتصاد بدون نفت ، آذر ۹۴.
 3. مسئول کمیته پذیرش و اجرایی سومین همایش ملی تحلیل پوششی داده ها در سال ۱۳۹۰ واحد فیروزکوه.
 4. مسئول دبیرخانه اولین همایش ملی مدیریت و گرایش های آن در سال ۸۶ ، برگزار شده در باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه .
 5. مسئول دبیرخانه دومین همایش مدیریت و گرایش های آن در سال ۸۸ ، برگزار شده در باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه .
 6. رئیس و عضو هیئت اجرایی انجمن علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه از سال ۸۴ تا ۸۷ .
 7. رئیس کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه از سال ۸۷ تا کنون .

سوابق تحصیلی کوتاه مدت :

۱- کسب دیپلم درجه ۲ کامپیوتر از سازمان فنی و حرفه ای کشور .

۲- دوره الزامات و مستند سازی ۲۰۰۰ : ۹۰۰۱ ISO در انجمن صنایع ایران .

۳- دوره مدیریت و ارتباط با مشتری CRM در انجمن صنایع ایران

۴- دوره تخصصی نرم افزار MSP در موسسه عصر دانش افزار ایران.

۵-  دوره تخصصی تجارت الکترونیک در موسسه مجازی کیش وابسته به دانشگاه تهران .

۶- دوره تخصصی برپایی نمایشگاه درموسسه مجازی کیش وابسته به دانشگاه تهران .

۷- دوره تخصصی تجارت سیار در موسسه مجازی کیش وابسته به دانشگاه تهران .

۸-   دوره تخصصی روش های علمی تعیین نام تجاری در موسسه مجازی کیش وابسته به دانشگاه تهران.

۹-   دوره تخصصی ایکوترمز و نقش آن در قراردادهای بین المللی بازرگانی در موسسه مجازی کیش وابسته به دانشگاه تهران .

۱۰-  دوره تخصصی تعالی سازمانی در موسسه مجازی کیش وابسته به دانشگاه تهران .

۱۱-  شرکت در کنفرانس های مدیریتی مانند ،تولید بدون کارخانه ، مدیریت انرژی ، تحقیق در عملیات و ...

۱۲- توانایی کار با نرم افزار های lindo-gams- spss-tora

عضویت در هیات تحریریه و داوران مجلات علمی و پژوهشی

۱- مدیر داخلی فصلنامه علمی و پزوهشی " Journal of Industrial Strategic Management (JISM)" به صاحب امتیازی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه به شماره  ۲۷۵۶-۲۵۳۸ :ISSN.

 1. عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی و پزوهشی " Journal of Industrial Strategic Management (JISM)"
 2. عضو هیات داوران فصلنامه "مدلسازی اقتصادی"
 3. عضو هیات داوران فصلنامه " Iranian Journal of Optimization "
 4. عضو هیات داوران فصلنامه " تصمیم گیری و تحقیق در عملیات "

ساعات حضور

نیمسال دوم ۱۳۹۸-۱۳۹۹> روزهای شنبه، یکشنبه، چهارشنبه و پنج شنبه