به صفحه شخصی من
خوش آمدید
ماه منیر بیاناتی
استادیار

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی ارشد۱۳۹۰مدیریت فناوری اطلاعاتعلوم و تحقیقات تهران
دکتری۱۳۹۳مدیریت تکنولوژیعلوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غربمدیریت گروه(تنظیم نشده)تمام وقت