مونا ایوبی
مونا ایوبی
استادیار صنایع

بهبود پایش آماری فرایند با مشخصه کیفی به صورت پروفایل چندجمله¬ای در فاز دو

نویسندگانامیرحسین امیری، مونا ایوبی، سید امیرسجاد حاجی سیدرضی علاقبند
نشریهمدیریت تولید و عملیات اصفهان
شماره صفحات۸۴-۷۳
شماره مجلد۲
نوع مقالهFull Paper
تاریخ انتشار۱۳۹۰
رتبه نشریهعلمی - پژوهشی
نوع نشریهچاپی
کشور محل چاپایران

چکیده مقاله