مونا ایوبی
مونا ایوبی
استادیار صنایع

مقالات در همایش ها

#عنوان مقالهنویسندگانهمایشتاریخ برگزاری همایش
 
۱توسعه نمودارهای کنترل برای پایش فرآیندهای پروفایلی براساس روش نزدیک¬ترین داده همسایه در فاز 2نگین خاکساری، مونا ایوبیچهارمین کنفرانس ملی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد1398-02
۲ارائه نمودار کنترل مبتنی بر توصیف داده بردار پشتیبان برای پایش پروفایلهای خطی ساده در فاز 2نگین خاکساری، مونا ایوبی، امیرحسین امیریپانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1397-11-03
۳محاسبه ظرفیت فیلترهای کیسه ای خطوط تولید سیمان با بهره گیری از داده کاوی و با در نظر گرفتن همزمان پارامترهای چندگانه طراحیناصر نجفی، معصومه زینال نژاد، مونا ایوبیپانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1397-11-03
۴برآورد نقطه تغییر بی¬نظم در میانگین فرآیندهای با مشاهدات انفرادیمونا ایوبی، امیرحسین امیریدوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1394
۵برآورد نقطه تغییر در پروفایلهای خطی چندمتغیره با تغییر پله¬ای در میانگین فرایندمونا ایوبی، فرزاد ایوبیکنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد1392-12-6
۶اثر داده¬های گمشده بر عملکرد تخمین زننده نقطه تغییر پله¬ای و تدریجی در پروفایلهای خطی چندمتغیرهمونا ایوبی، رضا برادران کاظم زادهدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع1392-11-7
۷Phase II monitoring of correlated simple linear and logistic regression profilesMona Ayoubi, Amirhossein Amiri2015 Industrial Engineering and Operation Management Conference2015
۸Estimating sporadic change point in the mean of polynomial profilesMona Ayoubi, Reza Baradaran Kazemzadeh2015 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management2015
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.