به صفحه شخصی من
خوش آمدید
امیر موسویند
امیر موسویند
استادیار ریاضی

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲ریاضی محضدانشگاه دامغان
کارشناسی ارشد۱۳۸۴ریاضی محض- جبر جابجاییدانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۸۹ریاضی محض- جبر جابجایی ترکیبیاتیدانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشکده علوم پایهعضو هیات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۰