امیر ایازی
استادیار عمران

سوابق شخصی و تحصیلی

نام  و نام خانوادگی:امیر ایازی

گروه آموزشی: عمران

مقطع تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

متولد: 1357/04/01

رشته تحصیلی: عمران