امیر امینی
امیر امینی
استادیار برق

سوابق شخصی و تحصیلی

نام  و نام خانوادگی: امیر امینی

گروه آموزشی: مهندسی برق

مقطع تحصیلی: دکتری

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

معدل دکتری: 19.79

مرتبه علمی: استادیار پایه 16

متولد: 1359/03/24

رشته تحصیلی: مهندسی برق-الکترونیک