امیر امینی
امیر امینی
استادیار برق

Selective hydrogen detection in a highly contaminated background using only a single generic metal oxide gas sensor

نویسندگانAmir Amini, Khachik Babaians, Mohsen Gharesi
نشریهKey Engineering Materials
شماره صفحات109-112
شماره مجلد543
ضریب تاثیر (IF)0.556
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار2013-4-11
رتبه نشریهISI
نوع نشریهالکترونیکی
کشور محل چاپسوئیس
نمایه نشریهJCR-Q3

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله