امیر امینی
امیر امینی
استادیار برق

Lactic acid gas sensor based on polypyrrole thin film

نویسندگانAzin Jafari, Amir Amini
نشریهMaterials Letters
شماره صفحات175-178
شماره مجلد236
ضریب تاثیر (IF)3.1
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار2019
رتبه نشریهISI
نوع نشریهالکترونیکی
کشور محل چاپهلند
نمایه نشریهJCR-Q2

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله