امیر امینی
امیر امینی
استادیار برق

Gas identification by a single gas sensor equipped with microfluidic channels

نویسندگانVahid Ghafarinia, Amir Amini, Mohammad Paknahad
نشریهSensor Letters, 10
شماره صفحات845-849
ضریب تاثیر (IF)0.17
نوع مقالهOriginal Research
تاریخ انتشار2012
رتبه نشریهISI
نوع نشریهالکترونیکی
کشور محل چاپایالات متحدهٔ امریکا
نمایه نشریهJCR-Q3

چکیده مقاله