امیر امینی
امیر امینی
استادیار برق

P1. 0.18 Fusing the Diagnostic Information Provided by a Gas Sensor Temperature-Modulated with Different Power Waveforms

نویسندگانAmir Amini, Mohammad Ali Bagheri, Ghoalam Ali Montazer, Faramarz Hossein-Babaein
همایشProceedings IMCS 2012
تاریخ برگزاری همایش2012-5-21
محل برگزاری همایشgermany, nurnberg
شماره صفحات789-801
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله