امیر امینی
امیر امینی
استادیار برق

Utilizing the response patterns of a temperature modulated chemoresistive gas sensor for gas diagnosis

نویسندگانAmir Amini, Vahid Ghafarinia
همایشConference on Advanced Materials and Nanotechnology
تاریخ برگزاری همایش2011-2-1
محل برگزاری همایشKuala Lumpur, Malaysia
شماره صفحات012048
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله


 

لینک ثابت مقاله