امیر امینی
امیر امینی
استادیار برق

Force control of laparoscopy grasper using antagonistic shape memory alloy

نویسندگانSoheil Kianzad, Amir Amini, Soheil O Karkouti
همایشBiomedical Engineering (MECBME), 2011 1st Middle East Conference on
تاریخ برگزاری همایش2011-2-21
محل برگزاری همایشSharjah, United Arab Emirates
شماره صفحات335-338
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

لینک ثابت مقاله