علیرضا سیادتان
علیرضا سیادتان
استادیار برق

سوابق پژوهشی

فعالیتهای  پژوهشی:

 

تاریخ

محل اجرا

سمت

عنوان فعالیت

پایان

شروع

1388

1387

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

مجری طرح

A Stepped Two Phase Configuration for Switched Reluctance Motor with High Starting Torque

 

1389

1388

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

مجری طرح

New High Impedance Fault Detection

1390

1389

دانشگاه شهید بهشتی

مجری طرح

Design of an 6 by 4 Field-Assisted Switched Reluctance Motor/ Generator (hybrid)

 

1391

1389

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

مجری طرح

Design and Construction of an 6 by 4 Field-Assisted Switched Reluctance Motor/ Generator (hybrid)

 

1391

1390

دانشگاه شهید بهشتی، سازمان گسترش و نوسازی- پروژه       

SBDC

 

همکار طرح

ساخت یک مدار مبدل ولتاژ مستقیم به ولتاژ متناوب سه فاز با فرکانس 50 هرتز با استفاده از اینورترهای چندسطحی و تکنیک مدولاسیون پهنای پالس (PWM) به ارزش یک میلیارد و هشتاد میلیون ریال تمام 

 

1391

1389

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

همکار طرح

بررسی دینامیکی توربین بادی با ژنراتور مغناطیس دائم و الگوریتم ماکزیمم توان

1391

1391

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

همکار طرح

آنالیز و بررسی موتور رلوکتانس سوئیچی با ساختار جدید در معرض رخداد خطا

1392

1391

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

همکار طرح

تحلیل کارکرد انواع کنترلر های بدون سنسور موتور رلوکتانس سوییچی

1393

1392

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

مجری طرح

طراحی و ساخت مدار مبدل ماتریسی دو فاز متقارن

1391/11/30

1390/08/01 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

مجری طرح

طراحی اولیه، شبیه سازی و ساخت یک موتور/ژنراتور (هیبرید) رلوکتانس 6 به 4 با استفاده از میدان کمکی به همراه مدار راه انداز

1391/06/30

1390/10/1

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

همکار طرح

آنالیز و بررسی موتور رلوکتانس سوییچی در معرض رخداد خطا

1392/12/10

92/02/01

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

مجری طرح

ساخت مبدل منبع سه فاز نامتقارن به منبع سه فاز متقارن بصورت ماتریسی

1393/10/1

1390/10/01

صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری

همکار طرح

طراحی و شبیه سازی و ساخت یک موتور رلوکتانس 4 به 4 هفت لایه

تا حال

1394/10/01

صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری

مجری طرح

طراحی و ساخت یک مدار کنترلر بدون‏ سنسور جدید و ارزان قیمت برای موتور رلوکتانس سوئیچی با استفاده یک الگوریتم کنترلی نوین

 

تا حال

1395/03/01

صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری

همکار طرح

طراحی, آنالیز المان محدود و نمونه سازی یک ساختار جدید موتور سوئیچ رلوکتانسی صفحه ای