علیرضا سیادتان
علیرضا سیادتان
استادیار برق

سوابق دانشگاهی و اجرایی

سوابق اجرایی: 

 1. عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در سال 1393 تا 1394 و پژوهشگر آزمایشگاه الکترونیک قدرت و راه اندازها و طراحی موتور از سال 90 تا کنون 1395.
 2. عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب از سال 1386تا کنون. ( پایه 11)
 3. مدیر گروه برق و الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب از سال 1386 تا 1388.
 4. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب از سال 1387 تا 1391.
 5. مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب از سال 1391 تا 1392.
 6. رئیس شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب از سال 1387تا 1391.
 7. دبیر شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب از سال 1391 تا 1392.
 8. رئیس کمیته ICT دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب از سال 1387تا 1391.
 9. عضو کمیته ICT دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب از سال 1391تا 1392.
 10. ریاست ساختمان مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب از سال 1391 تا 1392.
 11. عضو کمیته ارتقاء و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی از سال 1391 تا 1392.

11- رئیس کمیته برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب از سال 1387تا 1391.

12- دبیر کمیته تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب از سال 1391 تا 1393.

13- عضو کمیسیون علمی- تخصصی اداره کل بازرسی استان تهران از سال 1391 تا کنون.

14- بازرس افتخاری اداره کل بازرسی استان تهران در شرکت برق منطقه­ای تهران در سال 1392.

15- عضو هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب از سال 1387 تا 1392.

16-کمیته داوری ششمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران PEDSTC2015(بین المللی) دانشگاه شهید بهشتی بهمن 1393.

17-کمیته اجرایی ششمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران PEDSTC2015(بین المللی) دانشگاه شهید بهشتی 14 و 15 بهمن 1393.

18- دبیر اجرایی کنفرانس PEDSTC2015(بین المللی) دانشگاه شهید بهشتی 14 و 15 بهمن 1393.

سوابق تحصیلی:

 • از سال 1392 تا 1393-  مقطع فوق دکتری رشته مهندس برق، گرایش قدرت  دانشگاه شهید بهشتی  Post Doc

استاد راهنما: پرفسور ابراهیم افجه ای

پست الکترونیکی استاد راهنما: e- afjei@sbu.ac.ir

 

 • از سال 1391 تا 1386-  مقطع دکتری رشته مهندس برق، دانشگاه شهید بهشتی  - معدل 19/29 (نفر اول دوره دکتری)

عنوان رساله دکتری: طراحی بهینه و ساخت موتور  رلوکتانس سوئیچی چند لایه

استاد راهنما: پرفسور ابراهیم افجه ای

پست الکترونیکی استاد راهنما: e- afjei@sbu.ac.ir

 

 • از سال 1381 تا 1384- مدرک کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق،  از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب – معدل 04/17(نفر دوم)

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:  طراحی و ساخت موقعیت روتور موتور رلوکتانس سوئیچی با استفاده از روش مدولاسیون دامنه

استاد راهنما: پرفسور ابراهیم افجه ای

 • از سال 1375 تا 1381- دارای مدرک کارشناسی رشته مهندسی برق، گرایش الکترونیک از دانشگاه شهید بهشتی  - معدل 54/15(نفر سوم)

عنوان پایان نامه کارشناسی:  طراحی و ساخت یک اسیلسکوپ دیجیتال بر روی مانیتور یک کامپیوتر و طراحی و ساخت یک ساعت دیجیتالی

استاد راهنما: پروفسور ابراهیم افجه ای

 

 • دارای مدرک دیپلم ریاضی و فیزیک از دبیرستان رازی – معدل 16/53