به صفحه شخصی من
خوش آمدید
علیرضا سیادتان
علیرضا سیادتان
استادیار برق

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۲مهندسی برقشهیدبهشتی
فوق دكتری۱۳۹۳مهندسی برقشهیدبهشتی

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غربهبات علمیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۳

سوابق اجرایی

ساعات حضور

فرصت مطالعاتی در دانشگاه تورونتو