عالیه نوری
عالیه نوری
استادیار معارف

سوابق شخصی و تحصیلی

نام  و نام خانوادگی: عالیه نوری

گروه آموزشی: معارف

مقطع تحصیلی: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

متولد: 1356/10/01

رشته تحصیلی: معارف