به صفحه شخصی من
خوش آمدید
عالیه نوری
عالیه نوری
استادیار معارف

سوابق تحصیلی

مرتبه علمیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکترای تخصصی۱۳۹۲تصوف وعرفان اسلامیدانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران غربمدیر گروه معارف اسلامیپیمانیتمام وقت۳

سوابق اجرایی

سوابق پژوهشی

 • دریافت لوح تقدیر و جایزه دانشجوی نمونه از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، ۱۳۷۶.
 • دریافت لوح تقدیر از باشگاه پژوهشگران جوان واحد علوم و تحقیقات تهران، سال ۱۳۸۶.
 • دریافت جایزه دکترفتح اله مجتبایی ویژه رساله های برتردوره دکترا، از موسسه شهرکتاب ۱۳۹۳.
 • دریافت لوح تقدیر و جایزه خادمین نماز از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب ۱۳۹۴.
 • دریافت لوح تقدیر و تندیس به عنوان مدیرگروه برتر از دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران غرب ۱۳۹۶.
 • دریافت لوح تقدیر استاد برترفرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب۱۳۹۶.
 • دریافت لوح تقدیراستاد برتر اجرایی نمودن طرح نیاز محور، معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ۱۳۹۶.
 • دریافت لوح تقدیرمدیر برترگروه معارف اسلامی در سراسر کشور، معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، ۱۳۹۶.
 • دریافت لوح تقدیر برای اجرای طرح آموزش مجازی دانشگاهیان، معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه های کشور،۱۳۹۷.
 • دریافت لوح تقدیر ویژه هفته پژوهش آذرماه ۱۳۹۷، معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری استان تهران ،۱۳۹۷.
 • کسب رتبه برتر دررشته شعر، بخش استادان، بیست و دومین جشنواره هنر و ادبیات دینی و پژوهشی اساتید واحد های دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور، ۱۳۹۶.
 • کسب رتبه اول در رشته شعر، بخش استادان،جشنواره قبا، در سطح واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، آبانماه ۱۳۹۷.
 • کسب رتبه اول مقالات علمی پژوهشی در سطح استان تهران،جشنواره قبا، عنوان مقاله « نقش نماز در کاهش آسیبهای اجتماعی (فضای مجازی)، آبان ماه ۱۳۹۷.
 • سخنرانی پژوهشی دردانشکده فنی و مهندسی با عنوان «جایگاه هوش اخلاقی دراخلاق اسلامی» ویژه اساتید و دانشجویان،آذرماه ۱۳۹۶.
 • سخنرانی پژوهشی دردانشکده هنر و معماری با عنوان «جایگاه هوش معنوی دراخلاق اسلامی» ویژه اساتید و دانشجویان،آذرماه ۱۳۹۷.