علی اصغر جعفری
علی اصغر جعفری
استادیار مکانیک

تالیف ها

تالیف مشترک کتاب "اصول طراحی سیستم‌های تعلیق و فرمان خودرو" نشر نخل دانش، 1389

تالیف کتاب "نقشه کشی صنعتی دو"

تالیف کتاب "ارتعاشات مکانیکی"